Asociația Bibliotecarilor din România

Înființată în anul 2007, Asociația Bibliotecarilor din România reprezintă structura asociativă a tuturor tipurilor de biblioteci din România (naţionale, universitare, specializate, publice şi şcolare) și are drept scop îmbunătăţirea nivelului profesional și științific al bibliotecarilor și al altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci şi optimizarea şi dezvoltarea serviciilor bibliotecilor de toate tipurile din România. ABR desfășoară activități de promovare a intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor, de dezvoltare a legăturilor profesionale între bibliotecarii și bibliotecile din România şi din străinătate, de studiere a principalelor probleme de ordin ştiinţific, tehnic și organizatoric privind bibliotecile și personalul acestora.


Pentru mai multe informaţii vizitaţi http://abr.org.ro/