Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

Înfiinţată în 1930, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov poartă actualul nume din anul 1992, ca un omagiu adus pedagogului, omului politic, istoricului şi nu în ultimul rând ziaristului considerat întemeietorul presei româneşti din Transilvania, George Bariţiu.

Misiunea bibliotecii noastre este de a susține și promova cultura scrisă și de a oferi tuturor membrilor comunității, dar și instituțiilor și organizațiilor nonguvernamentale, activităţi şi resurse care să le permită utilizarea eficientă și experimentată a surselor de informare, implementarea de modele și metode de învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltarea de competențe digitale.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.bjbv.ro