Biblioteca Națională pentru Copii a Republicii Moldova

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangăˮ a fost inaugurată la Chişinău, în octombrie 1944, ca biblioteca orăşenească pentru copii. La fondare avea o colecţie de circa 10.000 publicaţii. În 27 februarie1990 Colegiul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea de atribuire Bibliotecii a numelui scriitorului Ion Creangă. La 3 decembrie 1997 prin ordinul Nr. 256 a Ministerului Culturii al Republicii Moldova titulatura Bibliotecii de Stat pentru Copii Ion Creangă" a fost modificată în Biblioteca Naţionala pentru Copii Ion Creangă".

Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă" este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă şi valorifică repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, exercită funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea şi formarea tinerei generaţii prin oferirea accesului la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi tehnologii informaţionale moderne, la servicii, programe şi activităţi informativ-culturale, asigură coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor ce servesc copii la nivel naţional şi internaţional.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi https://www.bncreanga.md/index.htm