Facultatea de Litere a Universității Transilvania Brașov

Facultatea de Litere a fost întemeiată prin efortul substanţial al unor oameni de litere valoroşi, care au deschis drum acestui domeniu în Universitatea Transilvania din Braşov, fondând în 1990 secţia de Filologie a Facultăţii de Ştiinţe. Este vorba de Alexandru Muşina, Ovidiu Moceanu, Gheorghe Crăciun, Tiberiu Ana Rusu, Tatiana Brebenaru, Dimitrie Cazacu, Pompiliu Peculea şi Andrei Barna. Din păcate, prea mulţi dintre cei care au pus bazele şcolii nu mai sunt astăzi cu noi. Primul decan al Facultăţii de Litere a fost, între 2002-2004, prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu. Din 2004 şi până în 2012 Facultatea de Litere a fost condusă, timp de două mandate, de prof. univ. dr. Andrei Bodiu. Din 2012 decanul Facultăţii este conf. dr. Adrian Lăcătuş.

Facultatea de Litere este astăzi un organism în care funcţionează două departamente ce organizează cinci programe de studiu de licenţă şi cinci masterate la forma de învăţământ zi, un program de studiu de licenţă la forma de învăţământ ID (învăţământ la distanţă) şi două masterate la FR (frecvenţă redusă).

Din 2010 s-a deschis şi Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere iar in 2013 o promotie numeroasă de doctoranzi şi-a susţinut tezele. Marcăm astfel, la 26 de ani de existenţă, deplina maturizare a şcolii noastre filologice. Considerăm că a ajunge aici într-un timp relativ scurt este un rezultat excepţional, care vorbeşte de la sine despre dinamismul, seriozitatea şi calitatea acestei şcoli.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi http://www.unitbv.ro/litere