Filiala Brașov a ANBPR

Filiala Braşov a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România este organizaţia profesională a bibliotecarilor din sistemul bibliotecilor publice din judeţul Braşov. Parte  integrantă a asociaţiei naţionale, ea numără la ora actuală 45 de membri (25 la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov şi 20 în bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale).

Obiectivele Filialei constau în: susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ale bibliotecarilor şi bibliotecilor publice pe plan local şi naţional, dezvoltarea profesiei şi formarea continuă a specialiştilor din bibliotecile publice braşovene, dezvoltarea participării şi colaborării la nivel naţional a Filialei, promovarea imaginii şi activităţii Filialei.


Pentru mai multe informaţii vizitaţi https://librarianscorner.wordpress.com/